EN | TR | AR
HAKKIMIZDA VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ YÖNETİM KURULUMUZ FİYAT LİSTESİ İNSAN KAYNAKLARI GARANTİ

1-Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Teslim tarihi faturada gösterilen tarihtir.

2-Ürünün bütün parçaları olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3-Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın teslim süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı üreticisinden birine malın teslim edilmesinden itibaren başlar. Malın arızasının 30 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4-Malın garanti süresi içinde malzeme, işçilik ve montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5-Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresinde kalmak kaydıyla, 1 yıl içinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması, farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,Tamiri için gereken azami sürenin aşılması.Firmanın sırasıyla bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne veya il Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilir.Garanti açılarak tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı aldığı satıcı, bayi, acenta veya temsilciliklere aittir.aranti belgesinin geçerli olabilmesi için fatura ibrazı zorunludur.

Türkiye satış noktaları için tıklayınız SATIŞ NOKTALARI Yurtdışı satış noktaları için NPLUS BANYO ile iletişime geçiniz.